OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Svou informační povinnost vůči návštěvníkovi stránek / kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů návštěvníka stránek / kupujícího pro účely:

- pro zlepšení a provoz našich stránek

- pro zlepšení služeb pro naše uživatele

- pro umožnění kontaktu s návštěvníky a uživateli stránek a zasílání přizpůsobených notifikací a obchodních zpráv

- pro generování statistických dat pro nás a naše obchodní partnery k účelu zlepšování našich služeb

- pro plnění kupní smlouvy

- pro účely jednání o kupní smlouvě

- pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího

 

plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., 
o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

2. Návštěvník stránek souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Svůj souhlas může návštěvník kdykoliv změnit v nastavení cookies.